ẤN VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Game: Blox Fruits

Người bán: Dathee155

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-12-30 11:04:37

Tổng lượt xem: 162 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 450,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @emtenlamoi c.ơn bạn
  Dathee155 [CTV]
  2022-01-13 17:21:27 Tag
  mik mua r
  emtenlamoi
  2022-01-13 07:55:44 Tag
  acc ngon the
  emtenlamoi
  2022-01-13 07:55:35 Tag
  bn oi
  emtenlamoi
  2022-01-13 07:55:23 Tag
Max level
123m Beli
Superhuman 600 Mastery
Electric v2 600 Mastery
Dragon Talon 600 Mastery
Shadow Max skill 600 Mastery
TTK 600 Mastery