ẤN VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT

Game: Blox Fruits

Người bán: Dathee155

Đánh giá nguời bán: 11 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-10-20 23:23:13

Tổng lượt xem: 147 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    ACC ngon ko
    Rtytyuttuyyr
    2021-10-22 09:04:37 Tag

Max level
46m Beli
Superhuman 600 Mastery
TTK 600 Mastery
Magma V2 max skill