Ấn Vào Để Xem Chi Tiết

Game: Blox Fruits

Người bán: Dathee155

Đánh giá nguời bán: 11 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-10-05 07:04:36

Tổng lượt xem: 110 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 290,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Conf k aj?
    vietvuquoc7
    2021-11-28 13:51:55 Tag

Max level
36m Beli
Superhuman 600 Mastery
Venom Max skill
TTK 414 mastery