ALO ALO LẠI VỀ 1 ACC NGON GIÁ RẺ CHO AE MỚI CHƠI

Game: Blox Fruits

Người bán: DEO_205

Đánh giá nguời bán: 12 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-22 17:36:09

Tổng lượt xem: 349 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 280,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @DefenselessIzuku chán thật chả thấy bạn đâu
  DEO_205 [CTV]
  2021-07-08 13:00:49 Tag
  @DefenselessIzuku cuộc sống mà.Og kêu mua mà chừ chưa mua=)).Hơn 1 tháng 7 rồi:)
  Hover_2209
  2021-07-08 12:52:20 Tag
  Đầu tháng 7 mình mua nha
  DefenselessIzuku
  2021-06-28 22:46:24 Tag
  Bạn để dành giùm mình được ko?
  DefenselessIzuku
  2021-06-28 22:45:58 Tag
  dau thang 7
  DefenselessIzuku
  2021-06-28 19:51:54 Tag
  de danh cho toi dc ko
  DefenselessIzuku
  2021-06-28 19:51:46 Tag
  khi naodutien
  DefenselessIzuku
  2021-06-28 19:51:23 Tag
  @DefenselessIzuku sao bạn
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-28 18:30:01 Tag
  lat
  DefenselessIzuku
  2021-06-28 17:37:10 Tag
  mua nàoooo
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-27 16:03:48 Tag
  ủa sao vẫn chưa thấy ai mua ta
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-27 16:03:32 Tag
  @xXBossXx k có email nhé
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-27 10:01:37 Tag
  Mà có email
  xXBossXx
  2021-06-27 09:45:07 Tag
  Sao bạn nói TTT
  xXBossXx
  2021-06-27 09:44:57 Tag
  T mua đây
  xXBossXx
  2021-06-27 09:42:09 Tag
  uả kì ta giá rẻ ntn mà k ai mua
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-23 20:14:45 Tag
  @DEO_205 đủ 150k đợi og đăng acc rb 5 + thôi
  Happy [CTV]
  2021-06-23 19:00:30 Tag
  @Happy mua acc đi r t đăng :))
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-23 18:11:37 Tag
  @DEO_205 đăng vài cái rb 4 đi ad :(((
  Happy [CTV]
  2021-06-23 17:12:00 Tag
  đang vài cái acc a hero rb 4 đi og
  Happy [CTV]
  2021-06-22 22:24:14 Tag
  alooooo
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-22 18:21:04 Tag
  alooooo
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-22 18:21:03 Tag
  ACC NGON GIÁ RẺ VÀO MUÂ
  DEO_205 [CTV]
  2021-06-22 18:20:55 Tag

_ACC NGON GIÁ RẺ AE MẠI DÔ

_SPHM GẦN MAX MAS

_TTK FULL SKILL _DƯ 1K5 ĐIỂM F CHO AE AWA DF 

_USE PIKA

_ACC TTT MAX LV