ACC VIP

Game: Shindo Life

Người bán: KUXUSHI

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-08-06 12:16:44

Lượt xem: 107 👁️‍🗨️

Thanh toán: 360,000đ 300,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @lucnguyen1123 mua điii
  KUXUSHI [CTV]
  2022-08-08 10:50:44 Tag
  @lucnguyen1123 để tui giảm còn 300k cho
  KUXUSHI [CTV]
  2022-08-07 21:30:43 Tag
  @lucnguyen1123 chịu :v thế og mua cái acc 150k đi
  KUXUSHI [CTV]
  2022-08-07 20:38:38 Tag
  @KUXUSHI 300k thôi đc ko
  lucnguyen1123
  2022-08-07 19:42:03 Tag
  @lucnguyen1123 ít acc 250k nào ngon đee thêm 150k nx đi r mua lun
  KUXUSHI [CTV]
  2022-08-07 18:47:41 Tag
  có acc nào 250k ngon ko ad
  lucnguyen1123
  2022-08-07 18:17:54 Tag
  @koten1234 lv max còn rank thì ko nhớ
  KUXUSHI [CTV]
  2022-08-07 14:34:11 Tag
  acc rank gì vậy bạn
  koten1234
  2022-08-07 13:51:49 Tag