Acc Stand Upright: Rebooted

Game: Các Game Khác

Người bán: AnhMoi

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-16 20:57:43

Lượt xem: 485 👁️‍🗨️

Thanh toán: 144,000đ 120,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @AnhMoi ok
  ngocminh134
  2022-05-27 11:20:16 Tag
  @ngocminh134 tam 30phut là có
  AnhMoi [CTV]
  2022-05-27 11:16:40 Tag
  @ngocminh134 tui dang r chò chút là có
  AnhMoi [CTV]
  2022-05-27 11:15:49 Tag
  @AnhMoi ok
  ngocminh134
  2022-05-27 08:16:25 Tag
  @ngocminh134 de hoi tui len acc cho chu dang bân
  AnhMoi [CTV]
  2022-05-27 07:59:42 Tag
  @AnhMoi nay tui mua
  ngocminh134
  2022-05-27 06:24:13 Tag
  @AnhMoi 1 cai thoi
  ngocminh134
  2022-05-26 15:49:39 Tag
  @ngocminh134 arrow req thì moi cái 30k
  AnhMoi [CTV]
  2022-05-26 15:13:38 Tag
  @ngocminh134 ban muon item voi stand hay item thoi
  AnhMoi [CTV]
  2022-05-26 15:10:32 Tag
  @AnhMoi v bao nhieu?
  ngocminh134
  2022-05-26 15:07:37 Tag
  @ngocminh134 còn nha ban
  AnhMoi [CTV]
  2022-05-26 11:20:53 Tag
  còn acc nào có requiment arrow ko?
  ngocminh134
  2022-05-26 10:01:10 Tag
  :v để ảnh vậy ai thấy chèn cái ảnh vô bên trong nữa
  ggdhsd
  2022-05-16 23:15:07 Tag