Acc Siêu Ngon Có Nhiều Thứ Bấm Vào Đây Để Coi TT !

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 13 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-24 14:16:03

Tổng lượt xem: 150 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 1,600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Aenoir ko có bạn ơi
  canemo2003 [CTV]
  2021-11-25 18:02:46 Tag
  @********** ko bạn ơi nhưng mình có df trong rương
  canemo2003 [CTV]
  2021-11-25 18:02:21 Tag
  acc có df j vv k ạ
  0919575008
  2021-11-25 16:16:15 Tag
  @canemo2003 acc có acid 600 ko bạn? Có thì mình mua
  Aenoir
  2021-11-25 15:17:19 Tag
  ming se mua de lai cho minh di
  luffygaming100
  2021-11-25 11:56:04 Tag
  @Beast được bạn
  canemo2003 [CTV]
  2021-11-25 11:01:18 Tag
  Để acc này lại cho mình đc k?
  Beast
  2021-11-25 06:58:07 Tag

SUPERHUMAN (MAX) / ELECTRIC CLAW(MAX) / DEATH STEP (MAX) / SHARKMAN KARATE (MAX) / DRAGON TALON (MAX)

VENOM (MAX) / Dragon (MAX) / PAW (MAX) / Shadow (MAX) / ( Rumble (MAX) / PIKA (MAX) / Human (200) ( FULL AWAKENING )


KIẾM TUSHITA (MAX) / CANVENDER (MAX) / KOKO (MAX) / MIDNIGHT BLADE (MAX) / RENGOKU (MAX)/ HALLOW SCYTHE (MAX)

YAMA (MAX) / PoleV2 (MAX) / PoleV1 (241) / True Triple Katana (MAX) / Yoru Mini (MAX)

14 HAKI COLOR 27 TRÁI DEVEIL FRUIL 
Haki Quan Sát 8/8

Mn Muốn Thêm cái gì ib tui qua discord Name: Nhân Giảng Hoà#9999