Acc Roblox Vip Game Blox Fruit Và All star

Game: Cày nhiều game

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-25 19:59:21

Tổng lượt xem: 212 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 1,000,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Death note mấy 6 sao thế? 5 sao thì vứt;v
  markerera
  2021-12-01 20:09:20 Tag
  500k tui mua
  VNkoalon
  2021-12-01 00:01:08 Tag
  Giảm ik
  VNkoalon
  2021-12-01 00:00:48 Tag
  Mắc thế
  VNkoalon
  2021-12-01 00:00:39 Tag

Thông tin Chung về Blox Fruit : Max Lv , 23M Beli , haki Xanh, Dư 4k điểm bone , 2M7 Bounty , tộc Mink V3

GamePass : X2 money , X2 mastery

Item : Pole V2 ( 357mas) , Koko(177mas) , Rengoku , Shisui , Wando ( và nhiều thứ khác )

Ác quỷ : Hiện đang sử dụng Trái Quake V2 ( Trái Rumble đã Awaken )

Melee : SuperHuman 600ms , Electric Claw 600 Ms
Thông tin Về game All Star : Lv 60 , Nagato 6* , Beach 6* , Goku 6* , râu đen 6* , có Death Note lv 80Buma và còn nhiều con khác như trên hình