Acc pet mạnh nhất game (acc 13)

Game: Ninja Legends

Người bán: Phuongvo

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-15 12:23:36

Tổng lượt xem: 108 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 40,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    acc ngon
    ooooooo
    2021-08-15 18:24:47 Tag

       Pet stats

X4.21Qi chi
X4.21Qi coins
X4.21Qi ninjitsu