Acc như trong mô tả nhé anh em

Game: Blox Fruits

Người bán: humanfall

Đánh giá nguời bán: 21 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-02-22 01:07:13

Tổng lượt xem: 271 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
MAX LEVEL/ HƠN 32TR BELI/ 10,000F 
 
Dư 15,198 CANDIES

SUPER HUMAN (MAX) / ELECTRIC CLAW(MAX)
 
LIGHT (314)

NHIỀU TRANG BỊ
           

NHIỀU TRÁI ÁC QUỶ
     

NẾU THẤY HÀI LÒNG VỚI ACC BÊN MÌNH ĐỪNG QUÊN DUYỆT THANH TOÁN SỚM VÀ ĐỂ LẠI ĐÁNH GIÁ CHO MÌNH NHÉ! CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ QUA BÊN MÌNH!