Acc như trong mô tả nhé anh em

Game: Grand Piece Online

Người bán: humanfall

Đánh giá nguời bán: 11 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-13 19:03:42

Tổng lượt xem: 198 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @humanfall bạn j ơi bạn rep nhanh hộ minh được không
  M1ster_Bone
  2022-01-21 08:30:41 Tag
  @humanfall còn hàng ko ban ơi
  M1ster_Bone
  2022-01-21 08:30:17 Tag
  nếu còn mình trả 300k nek
  M1ster_Bone
  2022-01-21 08:25:06 Tag
  còn hàng ko bạn ơi
  M1ster_Bone
  2022-01-21 08:24:51 Tag
  @Anhtus h mình giảm xuống thì đợt duyệt lâu lắm bạn
  humanfall [CTV]
  2022-01-16 22:14:34 Tag
  Alo
  Anhtus
  2022-01-16 21:51:14 Tag
  Alo anh bạn à
  Anhtus
  2022-01-16 21:48:51 Tag
  260k đc ko
  Anhtus
  2022-01-16 21:48:20 Tag
  Alo
  Anhtus
  2022-01-16 21:48:11 Tag
MAX LEVEL/ HƠN 319092 BELI

TỘC MINK
ACC TRẮNG THÔNG TIN 


NẾU THẤY HÀI LÒNG VỚI ACC BÊN MÌNH ĐỪNG QUÊN DUYỆT THANH TOÁN SỚM VÀ ĐỂ LẠI ĐÁNH GIÁ CHO MÌNH NHÉ! CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ QUA BÊN MÌNH!