Acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 15 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-16 09:13:44

Tổng lượt xem: 109 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Max lv, Beli còn 97M, Farg còn 31k, Bones 35k
có 3 loại melee điều max : Elec v2, sphm, Dargon Talon 
Sword : True Katana max
Df Gura Max awakening