Acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 15 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-08 13:46:27

Tổng lượt xem: 263 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 700,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Max lv, Beli còn 197M, Farg còn 113k, Bones 32k 

Có 5 loại melee điều max : Elec v2, Black leg v2, Karate v2, sphm, Dargon Talon 
Sword : True Katana, Sadi, Shisui, Wando, Midnght blade
Df Rumble max awakening
Tộc Thỏ V2