ACC NHƯ MÔ TẢ

Game: King Legacy

Người bán: goatold

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-04 11:01:50

Tổng lượt xem: 91 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @THNoob à lúc trước mình có thấy acc tốt đó ông
  goatold [CTV]
  2021-09-04 17:22:24 Tag
  acc mik ngon hon ban ban co 200K
  THNoob [CTV]
  2021-09-04 17:18:44 Tag
  @THNoob thật ra nó 400B cơ :v
  goatold [CTV]
  2021-09-04 17:17:05 Tag
  acc nhu nay ma 400K
  THNoob [CTV]
  2021-09-04 17:14:11 Tag

MAX LEVEL CÒN 50M BELI VÀ 108GEM