Acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-25 04:56:41

Tổng lượt xem: 140 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  có đc trái điện viễn vĩnh ko bn
  MTBAs
  2021-09-18 11:01:34 Tag
  cko tên vs mật khẩu luôn hả anh
  MTBAs
  2021-09-14 12:48:43 Tag
Acc có Sharkman Karate max, Superhuman max , True Triple Katana max, df Rumble Awakening, còn 45M beli, còn 4k1 frag