Acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-16 11:54:14

Tổng lượt xem: 80 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 370,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
Acc có Sharkman Karate max, Superhuman max , True Triple Katana max, df Pika Awakening, còn 50M beli,