Acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-16 11:46:00

Tổng lượt xem: 89 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 370,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
Acc có Sharkman Karate max, Superhuman max , True Triple Katana max, df dark Awakening, còn 49M beli, còn 4k2 frag