Acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-22 09:16:08

Tổng lượt xem: 80 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @bao0210 nguời v2 nha bn
  haidang_VN [CTV]
  2021-07-23 21:43:45 Tag
  Tộc gì v van
  bao0210
  2021-07-23 13:35:29 Tag


Acc có Sharkman Karate max, Superhuman max , True Triple Katana max, df Dark Awakening, có tộc Human v2, còn 38M beli, còn 5k5 frag