Acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-19 20:44:52

Tổng lượt xem: 73 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Có pole v2 ko
  bossmikepvz
  2021-07-26 18:07:55 Tag
  co dark v2 voi sharkman karate tui se mua
  nhanoto
  2021-07-20 11:02:00 Tag
  ok
  nhanoto
  2021-07-20 11:00:27 Tag
  @nhanoto z đợi nick sau nha pro
  haidang_VN [CTV]
  2021-07-20 10:37:32 Tag
  co sharkman karate moi mua
  nhanoto
  2021-07-20 07:39:16 Tag
Acc có Death Step max, Superhuman max, True Triple Katana max, df Dark Awakening, có tộc Human v2, còn 47M beli