ACC NHƯ MÔ TẢ

Game: Blox Fruits

Người bán: goatold

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-10 03:05:03

Tổng lượt xem: 21 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
MAX LEVEL
TỘC MINK V3
SỬ DỤNG ICE
THỨC TỈNH TẤT CẢ SKILL
MAX MASTERY DF, DRAGON TALON, SUPERHUMAN, ELECTRIC CLAW
TRIKEY TRIDENT, BUDDY SWORD, CAVANDER, MIDNIGHT BLADE, RENGOKU, SABER, YAMA
CÓ 187M VÀ 127K FRAG