ACC NHƯ MÔ TẢ

Game: Blox Fruits

Người bán: goatold

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-10 02:33:10

Tổng lượt xem: 18 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  • EVEL 2200
  • TỘC MINK V3
    SỬ DỤNG DẢK
    THỨC TỈNH TẤT CẢ SKILL
    MAX MASTERY DF, ELECTRIC CLAW, SUPERHUMAN, DRAGON TALON
  • YAMA, SPIKEY TRIDENT, BUDDY SWORD
  • CÓ 76M BELI VÀ 70KFARG