Acc như hình

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 15 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-23 10:37:27

Tổng lượt xem: 46 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Thang66aa ko quá nhiều tầm 10k bone hay j ấy
  haidang_VN [CTV]
  2021-11-23 13:34:08 Tag
  Bone?
  Thang66aa
  2021-11-23 11:46:44 Tag

Acc max lv sphm 600 mastery