Acc như hình

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 15 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-21 21:32:23

Tổng lượt xem: 49 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @hai135892
  hai135892
  2021-11-30 14:57:25 Tag
  để acc này cho minh mai mình mua
  hai135892
  2021-11-30 14:57:08 Tag

Acc max lv sphm 600 mastery