Acc như hình

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 15 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-21 21:29:47

Tổng lượt xem: 64 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  tộc j á
  muaaccbloxfruti
  2021-11-22 19:14:37 Tag
  @haidang_VN bone khoảng 10k hay j ấy
  haidang_VN [CTV]
  2021-11-22 13:01:39 Tag
  @nguyengiahuyjsjs bone ak có mà ít nên ko chụp
  haidang_VN [CTV]
  2021-11-22 12:57:18 Tag
  kím cho vài ac bone hai dang oi
  nguyengiahuyjsjs
  2021-11-22 09:06:33 Tag

Acc max lv sphm 600 mastery