Acc như hình + mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 37 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-05 21:32:25

Lượt xem: 76 👁️‍🗨️

Thanh toán: 720,000đ 600,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @luongngoclinh acc đăng sao bán vậy mà bn
  haidang_VN [CTV]
  2022-06-16 13:00:54 Tag
  Chắc 100% là có acc ko đấy
  luongngoclinh
  2022-06-16 12:22:10 Tag