Acc như hình + mô tả

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 37 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-31 13:02:02

Lượt xem: 81 👁️‍🗨️

Thanh toán: 660,000đ 550,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.