Acc như hình + mô tả

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 39 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-25 12:03:42

Lượt xem: 167 👁️‍🗨️

Thanh toán: 660,000đ 550,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.