Acc như hình + mô tả

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-11 13:51:18

Tổng lượt xem: 58 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 450,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    quake aweking chx ;V
    baodz
    2022-05-12 10:48:20 Tag

Acc max lv, beli 61M, gem 302
Có sword Phoenix blade, Hell sword, Authentic Mace, Bisento, Metal Trident, Cookie sword
DF Gura