Acc như hình + mô tả

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-11 13:45:18

Tổng lượt xem: 36 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc max lv, beli 109M, gem 233
Có sword Muramasa, Hell sword, Authentic Mace
DF Rumble