Acc như hình + mô tả

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-11 13:36:45

Tổng lượt xem: 112 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 800,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    muramasa chưa awaken mà 1 triệu
    979ttv
    2022-05-12 22:20:47 Tag

Acc max lv, beli 75M, gem 339
Có sword Muramasa, Triple katana, Phoenix blade, saber, Hell sword, Authentic Mace, Bisento, Metal Trident, Cookie sword
DF Magma