Acc như hình + mô tả

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-11 13:22:37

Tổng lượt xem: 50 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc max lv, beli 72M, gem 312
Có sword Muramasa, phoenix blade, saber, hell sword, authentic Mace, bisento, Metal Trident
DF Venom