Acc như hình + mô tả

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-11 13:00:47

Tổng lượt xem: 43 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Giảm tí đi bạn
    Thuhieudong
    2022-05-11 21:26:57 Tag

Acc max lv, beli 78M, gem 311

Có sword Muramasa, Phoenix blade, Hell sword, Authentic Mace, Bisento, Metal Trident

DF Dragon