Acc như hình + mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-06 19:07:21

Tổng lượt xem: 65 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 700,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Max lv, Beli 253M, Frag 162k

Có 3 loại melee điều max : Elec v2, sphm, Dargon Talon

Có 8 loại Sword điều max: True Katana , Yama, Rengoku, Buddy, Spikey Tripdent, Saber, Canvander, Hallow Scythe

DF Sand Awakening