Acc như hình + mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-06 18:31:44

Tổng lượt xem: 71 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 700,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Có ai mua chx
    Nhanduibau
    2022-05-12 19:54:00 Tag

Acc Max lv, Beli 233M, Frag 170k

Có 3 loại melee điều max : Elec v2, sphm, Dargon Talon

Có 8 loại Sword điều max: True Katana , Yama, Rengoku, Buddy, Spikey Tripdent, Saber, Canvander, Hallow Scythe

DF Pika Awakening