acc ngon lắm có string awk nhé

Game: Blox Fruits

Người bán: MinatoVn

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-02 10:13:33

Tổng lượt xem: 311 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  mua đi ngon lắm
  MinatoVn [CTV]
  2021-08-05 19:06:27 Tag
  @thanh1234567uk ban
  MinatoVn [CTV]
  2021-08-05 19:06:11 Tag
  acc có awkening string hả bn
  thanh1234567
  2021-08-05 12:07:51 Tag
  súc vật à
  MinatoVn [CTV]
  2021-08-05 11:14:06 Tag
  @DeathTheMiKa dell mua thì thôi vô chửi
  MinatoVn [CTV]
  2021-08-05 11:13:57 Tag
  ngáo à
  MinatoVn [CTV]
  2021-08-05 11:13:44 Tag
  ????
  MinatoVn [CTV]
  2021-08-05 11:13:36 Tag
  như đb luôn
  DeathTheMiKa [CTV]
  2021-08-05 10:37:46 Tag

ngon ngon ngon ngon ngon