Acc ngon đọc mô tả để biết thêm chi tiết

Game: Blox Fruits

Người bán: DarkSoul

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-27 14:26:29

Tổng lượt xem: 506 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Trái dark awakending à
  ExDevil0
  2021-12-11 21:44:07 Tag
  bn có sphm ko
  ericc9shh345
  2021-12-06 07:49:19 Tag
  20m beli nha
  DarkSoul [CTV]
  2021-11-04 20:22:53 Tag
  Bao nhiu beli vỵ biết còn mua
  superhurman
  2021-11-02 01:01:20 Tag
  ACC lõi thời
  HuynhNhat3124
  2021-10-26 19:27:11 Tag
  @Amozonappsawhyx acc full melee 1m bounty
  DarkSoul [CTV]
  2021-09-08 17:09:40 Tag
  Acc có nhiêu bounty. Acc có full meleee chua,
  Amozonappsawhyx
  2021-09-06 08:50:36 Tag
  Vãi
  Amozonappsawhyx
  2021-09-06 08:49:46 Tag
Acc ngon
[ + ] Có 73k Frag
[ + ] Có ttk
[ + ] Có full melee
[ + ] Pro pet X
và nhiều thứ khác
Mua xog duyệt tiền hộ