Acc ngon dành cho newbie

Game: Blox Fruits

Người bán: vankel

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 12:00:54

Tổng lượt xem: 72 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @kenz123 nếu lúc đấy chưa ai mua
  vankel [CTV]
  2022-01-21 09:08:52 Tag
  để acc nay tết tui mua đc ko
  kenz123
  2022-01-21 08:21:58 Tag

Acc Max LV
Dư gần 100m beli
Dư gần 11k bones
Dư 3k frags
DF: Shadow
Max all melee, melee v2: sphm, electro v2
Có df khá thông dụng trong rương