Acc MaxLevel TTK

Game: Blox Fruits

Người bán: levannhutwaifu

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-10 14:19:52

Tổng lượt xem: 40 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 330,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc trắng thông tin 100℅ acc trên 18t True Triple Katana full chiêu dư 69m beli Superhuman full chiêu 3 sword Saddi, Shisui, Wando trên 300 mastery, 12000 F, Df Light