Acc Maxlevel Superhuman

Game: Blox Fruits

Người bán: levannhutwaifu

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-12-12 13:36:38

Tổng lượt xem: 270 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    acc này bao nhiêu bones vậy
    thuan867o9
    2021-12-22 08:47:30 Tag

ACC bloxfruit , maxlevel 1 kiếm zoro,, Superhuman 600ms, trắng thông tin 100% bonus df Flame, Dark, Love