Acc max lvl true tripple katana, superhuman full skill,Buddha,

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-29 15:55:41

Tổng lượt xem: 99 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

  Acc trắng thông tin

- Max lvl

- Super human full skill

- Trái Buddha

- Kiếm saddi, wando, shisui, true tripple katana full skill

- Haki màu vàng, 12m belli

- Nếu thấy hài lòng thì duyệt tiền giúp mình nha