Acc max lvl, Trái Dark full Awake, Tushita, Yama như hình #12666

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 55 🤗 | 12 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-22 08:31:43

Lượt xem: 47 👁️‍🗨️

Thanh toán: 324,000đ 270,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

💰 Các Acc Khác

CÓ GOD HUMAN, CÓ MOCHI(DOUGH)...

Blox Fruits
0 🗨️
bodien072
153 👁️‍🗨️

720,000đ 600,000đ

CYBORG V3, MOCHI V2, CDK, TTK...

Blox Fruits
0 🗨️
nguyenlonginfo
128 👁️‍🗨️

960,000đ 800,000đ

MAX LV, LIGHT, CÓ TẤT CẢ MELE...

Blox Fruits
0 🗨️
TruongMu
192 👁️‍🗨️

600,000đ 500,000đ

Acc blox ngon giá rẻ cho anh ...

Blox Fruits
0 🗨️
h_uy112
254 👁️‍🗨️

658,800đ 549,000đ

Acc blox ngon giá rẻ cho anh ...

Blox Fruits
0 🗨️
h_uy112
310 👁️‍🗨️

480,000đ 400,000đ

THỨC TỈNH SKY V4 , Mochi v2 ,...

Blox Fruits
0 🗨️
truongroblox
11 👁️‍🗨️

2,400,000đ 2,000,000đ