Acc max lvl Superhuman 500 mas,Dragon full skill,saddi,rengoku

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 03:42:08

Tổng lượt xem: 46 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 320,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

  Acc trắng thông tin

- Max lvl

- Super human full skill 500 mas

- Dragon full skill

- Kiếm rengoku, saddilegend 

- Haki màu vàng, 19m belli

- Nếu bạn thấy hài lòng thì duyệt tiền giúp mình nha