Acc max lvl như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 9 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-04-25 14:32:32

Tổng lượt xem: 68 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

   Acc trắng thông tin

- Max lvl

- Super human full mastery

- Trái Shadow full skill

- Kiếm rengoku, wando, yama legend full skill

- 13m belli, acidum rifle full skill

- Nếu bạn thấy hài lòng thì duyệt tiền giúp mình với