Acc max lvl như mô tả, nhấn vô để xem thêm

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 30 🤗 | 9 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-16 19:44:11

Lượt xem: 46 👁️‍🗨️

Thanh toán: 384,000đ 320,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.