acc max lvl , full skill dragon , dragon talon , elecclaw,vv

Game: Blox Fruits

Người bán: trangiahuyh

Đánh giá nguời bán: 12 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-19 18:30:41

Lượt xem: 56 👁️‍🗨️

Thanh toán: 360,000đ 300,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.