Acc max lvl,Dragon Talon, Trái Venom,Acidum rifle

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-23 04:32:43

Tổng lượt xem: 123 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  có bao nhiêu honor
  TheGreatAced
  2021-11-29 08:30:32 Tag
  có bao nhiêu bounty
  TheGreatAced
  2021-11-29 08:30:12 Tag
  có rumble trong rương ko
  TheGreatAced
  2021-11-29 08:29:44 Tag
  Bone bao nhiêu?
  Thang66aa
  2021-11-23 11:47:18 Tag

 Acc trắng thông tin

- Max lvl

- Super human 600 mastery, Dragon talon full skill

- Venom Full skill

- Kiếm saddi ,rengoku full skill

- Haki rainbow 7 màu, 10m belli, acidum rifle full skill, mink v3

- Nếu bạn thấy hài lòng thì duyệt tiền giúp mình nha