Acc max lvl,Dragon talon, Hallow Scythe, x2 mastery

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-23 04:44:35

Tổng lượt xem: 108 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 450,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  hình như 2m nha bạn
  karinthemlg [CTV]
  2021-11-23 10:26:11 Tag
  bounty bao nhiêu bạn
  ujmi1234
  2021-11-23 09:39:13 Tag

   Acc trắng thông tin

- Max lvl

- (Super human, Dragon Talon) full 600 mastery, Sharkman karate full skill

- Dark v2 full awaken

- Kiếm shisui legend, Hallow Scythe full skill

- Haki rainbow 7 màu, 20m belli, gamepass x2 mastery

- Nếu bạn thấy hài lòng thì duyệt tiền giúp mình nha