Acc max lvl, Có Trái Soul, Yama, Shisui, Canvander như hình

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 30 🤗 | 9 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-21 11:03:43

Lượt xem: 68 👁️‍🗨️

Thanh toán: 384,000đ 320,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.