Acc max lvl có Gravity full skill,Wando, Superhuman 600 mas

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 03:28:34

Tổng lượt xem: 28 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

   Acc trắng thông tin

- Max lvl

- Super human 600 mas

- Gravity full skill

- Kiếm wando legend full skill, mũ chopper, sabo

- Haki màu xanh lá, 21m belli

- Nếu bạn thấy hài lòng thì duyệt tiền giúp mình nha