Acc max lv có trái rồng vĩnh viền và 600 mas

Game: Blox Fruits

Người bán: tuanfboiz

Đánh giá nguời bán: 20 🤗 | 7 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-03 16:18:00

Tổng lượt xem: 103 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  điểm tím bạn ơi
  vn2011g
  2021-08-02 10:48:32 Tag
  diem fragm
  vn2011g
  2021-08-02 10:48:19 Tag
  Ko
  tuanfboiz [CTV]
  2021-07-25 07:45:34 Tag
  Có suphuman ko
  Khanhtuong1998
  2021-07-21 10:14:27 Tag
  600 mas
  tuanfboiz [CTV]
  2021-07-09 15:36:39 Tag
  Water kungfu lv bao nhiêu bạn
  Honghia
  2021-07-08 21:21:08 Tag

acc max lv có trái rồng vĩnh viễn và 600 mas